Rejestracja
PESEL kandydata: *  np. 12345678901. Jeśli nie masz numeru PESEL, przed rejestracją skontaktuj się z Centrum Myśli Jana Pawła II.
Hasło: * min. 8 znaków
Powtórz hasło: *
Imię: *
Nazwisko: *
Imiona rodziców: *
Płeć: *
E-mail:
Tel. komórkowy:  np. 213 480 485
Tel. stacjonarny:  np. 22 826 42 21
*Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, ul. Foksal 11 moich danych osobowych/danych osobowych kandydata (w przypadku gdy kandydat jest niepełnoletni) dla potrzeb procesu rekrutacji (rozpatrzenie, przyznanie i wypłacenie stypendium), a w przypadku otrzymania stypendium wyrażam zgodę na zamieszczenie w ogłoszeniu imienia i nazwiska kandydata oraz na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji rocznego programu stypendialnego. Oświadczam, że znane jest mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
* Pola obowiązkowe
 
 
W sprawach związanych ze stypendiami kontaktować się można bezpośrednio z działem stypendiów: 022 8264222, stypendia@stypendiajp2.pl